Công bố thang điểm và tiêu chí chấm điểm cuộc thi Khách hàng “Viết về những yếu kém trong hoạt động của VinaCert giai đoạn 2017-2020” (11/07/2020)

Sáng 11/7/2020, Ban Giám khảo cuộc thi “Viết về những yếu kém trong hoạt động của VinaCert giai đoạn 2017-2020” đã công bố thang điểm và chấm điểm đối với phần dự thi của khách hàng, đối tác của VinaCert cụ thể như sau:

I. Yêu cầu về bài viết và đối tượng dự thi:

- Nội dung viết phải trên tinh thần xây dựng, chỉ ra được hạn chế, yếu kém hoặc sự không hài lòng của người dự thi đối với hoạt động cung cấp dịch vụ Thử nghiệm, Chứng nhận, Giám định, Kiểm tra xác nhận chất lượng và các hoạt động khác của bất kỳ cá nhân, bộ phận nào của VinaCert từ 01/08/2017 đến 09/05/2020.

-  Đối tượng dư thi: tất cả các cá nhân không làm việc tại công ty VinaCert tính đến ngày 10/07/2020.

II.  Thang điểm và Tiêu chí chấm điểm: Tổng điểm 100 (điểm dạng số tự nhiên).

- Chỉ rõ, cụ thể sự yếu kém/không hài lòng về hoạt động cung cấp dịch vụ thử nghiệm, chứng nhận, giám định, kiểm tra xác nhận chất lượng: 50% tổng số điểm = 50 điểm:

+ Nêu rõ được các căn cứ/quy định phù hợp để xác định sự yếu kém: 35/50 điểm;

+ Trình bày sự hiểu biết trong thực tế xung quanh nội dung đang đề cập: 15/50 điểm.

- Dẫn chứng được những thời điểm, công việc cụ thể trong thời gian trên: 30% tổng số điểm = 30 điểm, trong đó nêu được:

+ Thời gian, thời điểm: 5/30 điểm.

+ Công việc cụ thể: 15/30 điểm.

+ Tên cá nhân/bộ phận cụ thể: 10/30 điểm.

- Đề xuất giải pháp: 20% tổng số điểm = 20 điểm (do BGK xác định dựa trên tính khả thi).

- Tiêu chí cộng điểm khác: tối đa 10 điểm:

Bài viết có cấu trúc các phần rõ ràng, mạch lạc, văn phong lịch sự, trình bày đẹp, ý tưởng hay.

+ Số lượng đáp ứng từ 2-3 trang A4 đánh máy.

III.  Xếp loại giải thưởng:

+ Giải nhất: Tổng điểm đạt ≥ 80 điểm.

+ Giải nhì: Tổng điểm đạt từ 70-79 điểm.

+ Giải ba: Tổng điểm đạt từ 60-69 điểm.

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz

TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: 63-71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6683 9670/ 0989097828 

Fax: 024 3634 3449

Email: info@vinalab.org.vn

VĂN PHÒNG PHÍA NAM
Địa chỉ: 
224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@vinalab.org.vn

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS
Chứng nhận
,
Thử nghiệm
,
Giám định
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 14001
,
ISO 14001
,
Chứng nhận OHSAS 18000
,
Chứng nhận SA 8000
,
Chứng nhận hợp chuẩn
,
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
,
Chứng nhận VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
,
VietGAP trồng trọt
,
Chứng nhận VietGAP thủy sản
,
VietGAP thủy sản
,
Chứng nhận hợp quy
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ
,
Kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
,
Giám định
,
Giám định thương mại
,
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
,
Chứng nhận GLOBALGAP
,
Chứng nhận ASC
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
VINACERT
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt