Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm Quảng Bình không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động (07/03/2016)

Thành lập năm 2010 theo Quyết định số 22/QĐ-SKHCN ngày 25 tháng 2 năm 2010 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Bình, đến nay sau 5 năm hoạt động, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử Nghiệm luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các lĩnh vực dịch vụ thử nghiệm cơ điện, vật liệu xây dựng; thử nghiệm hoá sinh; tư vấn môi trường; kiểm định, hiệu chuẩn, đo lường; tư vấn hỗ trợ quản lý chất lượng… đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Bình, những năm qua, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử Nghiệm Quảng Bình (từ đây viết tắt là Trung tâm, địa chỉ tại Tiểu khu 10 phường Đồng Phú, Tp. Đồng Hới - Quảng Bình) luôn tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Để tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp và dịch vụ kỹ thuật công về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân, khoa học công nghệ và môi trường trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội theo quy định của pháp luật,… Trung tâm đã thành lập 4 phòng chức năng: Phòng Hành chính Tổng hợp; Phòng Thí nghiệm điện - Vật liệu xây dựng; Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn - Đo lường và Phòng Thí nghiệm Hoá – Sinh - Môi trường.

Theo mục tiêu và lộ trình phát triển, ngay sau khi thành lập, Trung tâm đã chủ động thực hiện kế hoạch xây dựng và đã được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thí nghiệmvà hiệu chuẩn đạt ISO/IEC 17025:2008; Phòng thí nghiệm được công nhận VILAS 138 và LAS-XD 118.

Trước yêu cầu công việc và số lượng các phép thử ngày càng tăng, để đảm bảo tính khách quan, chính xác của các kết quả thử nghiệm/ thí nghiệm/ hiệu chuẩn/ đo lường…Trung tâm đã chủ động đăng ký và trở thành Hội viên VinaLAB.

Thông qua việc tham gia các chương trình thử nghiệm thành thạo, so sánh kết quả liên phòng, năng lực và chất lượng các dịch vụ phân tích/ thử nghiệm của Trung tâm đã không ngừng nâng cao, mở rộng.

Với nhiệm vụ được giao là thực hiện công tác kiểm định, hiệu chuẩn về đo lường đối với các chuẩn, trang thiết bị dụng cụ đo lường thử nghiệm; Thực hiện nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường; Phối hợp thực hiện các dịch vụ về đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về đo lường và nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực đo lường… những năm qua, Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn - Đo lường đã đáp ứng được cao nhất các yêu cầu của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật về đo lường. Phục vụ chức năng quản lý nhà nước về đo lường và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác về đo lường theo quy định.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn, Trung tâm đã trang bị cho Phòng Kiểm định - Hiệu chuẩn - Đo lường các phương tiện đo hiện đại như: Cân phân tích - phạm vi đo đến 500g; cân bàn - phạm vi đo đến 10 tấn; cột đo xăng dầu - phạm vi đo Q đến 20kg, cấp độ chính xác đạt đến 0,5%; Phương tiện đo taximet với phạm vi đo quãng đường, cấp độ chính xác đạt ± 2%, thời gian chờ, cấp độ chính xác đạt ± 0,2%; Huyết áp kế thuỷ ngân, phạm vi đo đến 300 mmHg, cấp độ chính xác ± 3mmHg; Các phương tiện đo điện trở cách điện, công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha, 3 pha…

Để khai thác hiệu quả, sử dụng nhuần nhuyễn tính năng của các trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ nhân viên/thử nghiệm viên/ kỹ thuật viên của Phòng thường xuyên được Trung tâm hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn.

Liên quan đến các dịch vụ kỹ thuật và chất lượng trong lĩnh vực Cơ điện - Vật liệu xây dựng, phục vụ chức năng quản lý nhà nước về chất lượng và các hoạt động sự nghiệp khoa học và công nghệ khác về chất lượng thuộc lĩnh vực này theo quy định, Phòng thử nghiệm Cơ điện - Vật liệu xây dựng đã thực hiện hiệu quả hơn 180 phép phân tích/ thử nghiệm về lĩnh vực này.

Phòng thực hiện các phân tích/ thử nghiệm chất lượng về cơ lý xi măng, thử nghiệm hoá xi măng; Xác định độ sụt, khối lượng/thể tích của hỗn hợp bê tông và xác định độ thấm nước, cường độ chịu kéo khi uấn, giới hạn bền khi nén của bê tông nặng; thử nghiệm gỗ và sản phẩm từ gỗ, thử nghiệm cáp thép dự ứng lực… Thử nghiệm dây điện bọc nhựa PVC; thử nghiệm cáp điện lực cách điện bằng PVC có điện áp 450/750V,…

Những kết quả thử nghiệm của Phòng cũng đã đáp ứng các yêu cầu trong thực hiện giám định, chứng nhận chất lượng trong lĩnh vực cơ, điện, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình; Nghiên cứu khoa học và các hoạt động dịch vụ tư vấn khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Cơ, điện, vật liệu xây dựng và chất lượng công trình. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức/ doanh nghiệp liên quan để thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thử nghiệm Cơ - Điện - Vật liệu xây dựng.

Với nguồn lực con người và trang thiết bị được đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với các phòng chuyên môn thuộc Trung tâm, Phòng thử nghiệm Hóa sinh - Môi trường cũng đã hoàn thành tốt chức năng thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về chất lượng trong lĩnh vực chuyên môn được giao, phục vụ chức năng quản lý nhà nước và các hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ khác.

Tập thể cán bộ kỹ thuật viên Phòng Hoá sinh – Môi trường đã tổ chức thực hiện thử nghiệm/ phân tích chất lượng phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ và nhu cầu thử nghiệm/ phân tích của các tổ chức/ cá nhân về nước thải, phân bón, thức ăn chăn nuôi.

Phòng cũng thực hiện các hoạt động giám định, chứng nhận chất lượng trong các lĩnh vực hoá sinh/ môi trường với danh mục các phương pháp thử đáp ứng các yêu cầu của TCVN tương ứng.

Song song với các nhiệm vụ chuyên môn thử nghiệm/ phân tích, Phòng còn thực hiện các nghiên cứu khoa học và tư vấn khoa học công nghệ; Phối hợp thực hiện dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về thử nghiệm Hóa - Sinh - Môi trường, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, phổ biến kiến thức cho các tổ chức/ doanh nghiệp có nhu cầu.

Theo Quyết định số 2257/QĐ-TĐC ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, từ năm 2015, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm tỉnh Quảng Bình chính thức được chỉ định tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Sau 5 năm thành lập, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm tỉnh Quảng Bình đã không ngừng phát triển và trưởng thành, khẳng định được vị thế và uy tín của mình trong việc cung cấp các dịch vụ.

VinaLAB

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz

TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024 6683 9670 - Fax: 024 3634 3449
Email: info@vinalab.org.vn

VĂN PHÒNG PHÍA NAM
Địa chỉ:
163 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 514 7352
Fax: 0283 514 7351

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS
Chứng nhận
,
Thử nghiệm
,
Giám định
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 14001
,
ISO 14001
,
Chứng nhận OHSAS 18000
,
Chứng nhận SA 8000
,
Chứng nhận hợp chuẩn
,
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
,
Chứng nhận VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
,
VietGAP trồng trọt
,
Chứng nhận VietGAP thủy sản
,
VietGAP thủy sản
,
Chứng nhận hợp quy
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ
,
Kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
,
Giám định
,
Giám định thương mại
,
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
,
Chứng nhận GLOBALGAP
,
Chứng nhận ASC
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
VINACERT
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt