Quy hoạch lại mạng lưới phòng thí nghiệm trọng điểm (24/03/2016)

Từ nay đến năm 2017, những phòng thí nghiệm trọng điểm hoạt động chưa hiệu quả sẽ bị giảm bớt.

Theo Đề án tái cơ cấu ngành Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mạng lưới phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia sẽ được quy hoạch lại, nhằm nâng cao chất lượng nghiên cứu, tăng hiệu quả hoạt động, tạo ra và đưa nhanh các thành tựu khoa học, tiến bộ kỹ thuật vào đời sống.

Bộ trưởng Bộ Khoa học - Công nghệ Nguyễn Quân

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia. Tuy nhiên, vẫn còn những phòng thí nghiệm hoạt động chưa hiệu quả. Quá trình đầu tư lại kéo dài, nhiều phòng thí nghiệm trang thiết bị lạc hậu, không đáp ứng được yêu cầu của các nhà khoa học, hiệu quả sử dụng thiết bị thấp. Nhiều phòng thí nghiệm thì người quản lý không có kinh nghiệm, nên để thiết bị thất lạc, hạn chế hiệu quả của phòng thí nghiệm.

Trong Đề án tái cơ cấu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tính đến phương án tăng hiệu quả, quy mô và vốn đầu tư cho các phòng thí nghiệm trọng điểm. Theo đó, từ nay đến năm 2017, những phòng thí nghiệm trọng điểm hoạt động chưa hiệu quả sẽ bị giảm bớt, nhằm tập trung nguồn lực cho những phòng thí nghiệm hoạt động hiệu quả trong thời gian qua. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ hỗ trợ các bộ ngành thành lập các phòng thí nghiệm trọng điểm xuất phát từ nhu cầu của các bộ ngành. Trong đó, áp dụng cơ chế quản lý mở, tự chủ cao hơn, có hiệu quả hơn. Trong mấy năm qua, có 1 số phòng thí nghiệm của một số trường và các bộ có sự đầu tư tốt và thành công. Ví dụ, phòng thí nghiệm vi sinh của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng rất thành công, về quy mô nó cũng là phòng thí nghiệm nhỏ cỡ 2 triệu đô la, nhưng hoạt động tốt hơn vì nó là cơ chế tự chủ, tỷ lệ sử dụng trang thiết cao”.

Theo VOV

Share on Facebook   Share on Twitter Share on Google Share on Buzz

TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 130 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội 
Điện thoại: 024 6683 9670 - Fax: 024 3634 3449
Email: info@vinalab.org.vn

VĂN PHÒNG PHÍA NAM
Địa chỉ:
163 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 514 7352
Fax: 0283 514 7351

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS
Chứng nhận
,
Thử nghiệm
,
Giám định
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 14001
,
ISO 14001
,
Chứng nhận OHSAS 18000
,
Chứng nhận SA 8000
,
Chứng nhận hợp chuẩn
,
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
,
Chứng nhận VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
,
VietGAP trồng trọt
,
Chứng nhận VietGAP thủy sản
,
VietGAP thủy sản
,
Chứng nhận hợp quy
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ
,
Kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
,
Giám định
,
Giám định thương mại
,
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
,
Chứng nhận GLOBALGAP
,
Chứng nhận ASC
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
VINACERT
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt