Phương hướng hoạt động

1. Xây dựng và phát triển tổ chức của Hội

§     Tổ chức Đại hội các phòng thử nghiệm Việt Nam.

§     Hoàn thiện các tổ chức Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra, Văn phòng Hội.

§     Xây dựng các quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Văn phòng Hội.

§     Phát triển tổ chức Hội thử nghiệm địa phương (Hội cơ sở), tổ chức tư vấn và dịch vụ.

§     Tổ chức in ấn liên quan đến Hội và cấp thẻ Hội viên.

2. Tổ chức công tác tư vấn xây dựng Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm và tham gia dịch vụ có liên quan đến thử nghiệm

§     Tổ chức cho các Hội viên xây dựng Hệ thống quản lý phòng thử nghiệm để được công nhận theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC: 17025 và tổ chức xây dựng các phương pháp thử thống nhất theo chuyên ngành trong phạm vi cả nước.

§     Tổ chức, động viên và giới thiệu Hội viên của các Hội liên quan và Hội viên các phòng thử nghiệm Việt Nam; tham gia xây dựng các phương pháp thử, các tiêu chuẩn có liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm; tham gia thẩm xét và đánh giá công nhận các phòng thử nghiệm, các đề tài nghiên cứu, nghiệm thu về công tác thử nghiệm.

§     Tổ chức biên soạn và phổ biến một số ấn phẩm quảng bá các kiến thức chung và kiến thức chuyên ngành về thử nghiệm.

§     Phối hợp với các cơ quan hữu quan để tổ chức Hội viên tham gia các Hội nghị về học thuật, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa có liên quan đến lĩnh vực thử nghiệm.

3. Xây dựng và phát triển mối liên hệ với các ngành công nghiệp, doanh nghiệp ở TW và Địa phương

§     Tổ chức tư vấn, giúp đỡ thực hiện các đề án, đề tài về thử nghiệm trong sản xuất, dịch vụ và các phương tiện nghiên cứu...xây dựng các phòng thử nghiệm, giúp đỡ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, dịch vụ về Hệ thống QLCL theo Tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, TQM...

§     Giúp đỡ và cổ vũ các doanh nghiệp, các cơ quan dịch vụ có liên quan thử nghiệm để giới thiệu, quảng bá, in ấn các tài liệu liên quan.

§     Tổ chức và phối hợp tham gia với các cơ sở có phòng thử nghiệm để làm các dịch vụ về công tác thử nghiệm có liên quan đến giám định chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

4. Tổ chức đào tạo, thông tin, tuyên truyền về Hội các phòng thử nghiệm và về công tác thử nghiệm nói chung

Để làm nhiệm vụ này, Ban Chấp hành và trước hết là Ban Thường vụ Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam cần:

§     Xây dựng mối quan hệ với các cơ quan thông tin đại chúng ở TW và địa phương về vai trò và vị trí của công tác thử nghiệm có liên quan trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

§     Phối hợp với các trường học, các tổ chức đào tạo xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên theo chuyên đề và chuyên ngành để tổ chức các cuộc Hội thảo, các lớp đào tạo cán bộ khoa học công nghệ về thử nghiệm.

§     Làm thủ tục để xuất bản Tạp chí Thử nghiệm là cơ quan ngôn luận của Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam.

5. Tăng cường mối quan hệ hợp tác với các Hội quần chúng khác liên quan trong nước và quốc tế

§     Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các Hội khoa học kỹ thuật chuyên ngành như Hội Cơ khí, Hội Tự động hóa, Hội Đo lường Việt Nam, Hội điện tử và tin học, Hội Tiêu chuẩn và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt nam ...

§     Xây dựng và tăng cường mối quan hệ về công tác thử nghiệm với với các tổ chức trong nước và quốc tế để tiến tới việc công nhận và thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thử nghiệm, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa, hòa nhập trong khu vực và quốc tế.

§     Tổ chức các Hội nghị Khoa học Kỹ thuật về công tác thử nghiệm.

§     Tranh thủ với các Tổ chức phi Chính phủ để được tài trợ các dự án về thử nghiệm, tạo điều kiện cho hoạt động và phát triển của Hội.

6. Tài chính của Hội

§     Ngoài sự đóng góp của Hội viên cá nhân, tập thể, sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế, Hội sẽ tham gia công tác hỗ trợ và dịch vụ như đã nêu ở trên để tạo nguồn tài chính cho hoạt động của Hội theo các quy định của pháp luật.

TRỤ SỞ HÀ NỘI
Địa chỉ: 63-71 phố Láng Hạ, phường Thành Công, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6683 9670/ 0989097828 

Fax: 024 3634 3449

Email: info@vinalab.org.vn

VĂN PHÒNG PHÍA NAM
Địa chỉ: 
224 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Email: info@vinalab.org.vn

Hội các Phòng thử nghiệm Việt Nam có tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Association of Testing Laboratories, viết tắt là VINALAB, là Hội thành viên của Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam. Hội thành lập theo quyết định số 25/2003/QĐ-BNV vào ngày 10/6/2003 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ...

Bản quyền 2014 thuộc về VINALAB. Bảo lưu mọi quyền lợi.
|
|
|
RSS
Chứng nhận
,
Thử nghiệm
,
Giám định
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 14001
,
ISO 14001
,
Chứng nhận OHSAS 18000
,
Chứng nhận SA 8000
,
Chứng nhận hợp chuẩn
,
Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn
,
Chứng nhận VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt
,
VietGAP trồng trọt
,
Chứng nhận VietGAP thủy sản
,
VietGAP thủy sản
,
Chứng nhận hợp quy
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
Chứng nhận hợp quy phân bón vô cơ
,
Kiểm tra thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
,
Giám định
,
Giám định thương mại
,
Kiểm tra hàng hóa nhập khẩu
,
Chứng nhận GLOBALGAP
,
Chứng nhận ASC
,
Chứng nhận ISO 22000
,
ISO 22000
,
Chứng nhận ISO 9001
,
ISO 9001
,
VINACERT
,
Chứng nhận VietGAP chăn nuôi
,
VietGAP chăn nuôi
,
Chứng nhận hợp quy thức ăn chăn nuôi
,
Chứng nhận
,
Chứng nhận hợp quy thực phẩm
,
Chứng nhận hợp quy phân bón
,
Chứng nhận hợp quy thuốc bảo vệ thực vật
,
VietGAP
,
Chứng nhận VietGAP trồng trọt